Selasa, 19 Ogos 2008Kuala Lumpur : YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah bersetuju melantik Ahli Lembaga Kaunselor yang baru berkuatkuasa pada 15 Ogos 2007 hingga 14 Ogos 2009. Perlantikan ini adalah bagi menggantikan Ahli Lembaga Kaunselor yang terdahulu yang telah menamatkan tempoh perkhidmatan mereka pada 5 Julai 2007. Senarai penuh Ahli Lembaga Kaunselor bagi tahun 2007-2009 adalah seperti berikut:


Y. Bhg Dato' Dr. Mohd Mansor bin Abdullah - Presiden;
Y. Bhg Dato' Dr. Ismail bin Alias - Wakil Jabatan Perkhidmatan Awam;
Y. Bhg Dato' Rafek bin Reshidullah - Wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat;
Y. Bhg Dato' Wan Muhamad bin Dato' Abd Aziz - Wakil JAKIM;
Y. Bhg Prof. Emeritus Dato' Dr. Amir bin Awang - Wakil Kaunselor Berdaftar;
Prof. Dr. Othman bin Dato' Mohamed - Wakil Kaunselor Berdaftar;
Prof. Dr. Suradi bin Salim - Wakil IPTA;
Prof. Dr. Md. Shuaib bin Che Din - Wakil Kaunselor Berdaftar;
Prof. Dr. Rohany bt Nasir - Wakil Kaunselor Berdaftar;
Prof. Dr. See Ching Mey - Wakil IPTA;
Dr. Sarfraz Manzoor Hussain - Wakil Kementerian Kesihatan;
Prof. Madya Dr. Fatimah bt Yusooff - Wakil IPTA;
Prof. Madya Dr. Mohamed Fadzil bin Che Din - Wakil Kaunselor Berdaftar;
Tn. Hj. Masbah bin Dato' Hj. Mohd Taha - Wakil Kementerian Pelajaran;
En. Razak bin Drahman - Wakil Kementerian Keselamatan Dalam Negeri;
SUPT. Ong Chin Lan - Wakil Kaunselor Berdaftar

Tiada ulasan: